آموزشگاه مالی بازرگانی تجارت نوین، در راستای طرح توسعه جغرافیایی و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ صحیح سرمایه گذاری در بورس و نیز توسعه خدمات مالی در حوزه بازار سرمایه، در سال 1398 اقدام به افتتاح شعبه در شهر تبریز نمود.

این مرکز آماده ارائه خدمات آموزشی در حوزه بورس و بازار سرمایه به علاقه مندان می باشد.

آدرس : تبریز - برج تجارت جهانی تبریز WTC - طبقه 14 - واحد 6

تلفن : 33660331 - 041