آدرس:
تبریز - ولیعصر - فلکه بازار - ابتدای سنگفرش - سمت چپ - ساختمان قلمچی - مرکز مالی ایران
موبایل:
09100110014