آدرس:
قم - میدان شهرداری - ورودی بلوار هفتم تیر - سمت راست - آموزشگاه مالی و بازرگانی تجارت نوین
موبایل:
09100110014