جهت خرید و دانلود فایل آرشیو اطلاعات صورتهای مالی جهت رتبه بندی بنیادی شرکتهای بورسی گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 09100110014 تماس بگیرید

 

 

فایل اکسل ماتریس تصمیم گیری شرکتهای تولیدی بورسی بر اساس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شامل اطلاعات زیر :

نماد-گروه-وضعیت مالی-وضعیت فعالیت-نسبت جاری-نسبت آنی-نسبت سرمایه در گردش-گردش دارایی ها-گردش حقوق صاحبان سهام-نسبت بدهی-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام-حاشیه سود خالص-حاشیه سود عملیاتی-حاشیه سود ناخالص-ROA-ROE-رشد درآمد فروش-رشد بهای تمام شده-رشد هزینه های اداری-رشد سود زیان عملیاتی-رشد هزینه های مالی-رشد سود خالص-رشد سرمایه در گردش-رشد کل دارایی ها-رشد کل بدهی ها-رشد حقوق مالکانه-رشد موجودی مواد و کالا-رشد دارایی های جاری-رشد بدهی های جاری-جریان نقد عملیاتی(م ت)-جریان نقد سرمایه گذاری(م ت)-جریان نقد تامین مالی(م ت)-خالص تغییرات جریان نقد(م ت)-(م ت) FCFF-(م ت) FCFE-رشد بدون اهرم-رشد اهرمی-رشد بنیادی-اهرم کل-Z-Score-sloan-P/E ttm-P/B-P/S-P/D-P/V-Ke-WACC-(م ت)EVA

 

دانلود فایل اکسل:  Decision matrix 31-6-1400