مشاوره مالی

مشاوران مالی یا به اختصار IFA افرادی خبره هستند که در مورد مسائل مالی به مشتریان خود مشاوره مستقل می دهند و ابزارهای مالی مختلف را از سراسر بازار مالی با توجه به شرایط اختصاصی مشتری توصیه می کنند. به طور معمول یک مشاور مالی مستقل وضعیت مالی، ترجیحات و اهداف مالی مشتری خود را به طور دقیق بررسی می کند. سپس با استفاده از دانش و تجربه خود اقدامات مناسب را برای رسیدن مشتری به اهدافش را توصیه می کند، و در صورت لزوم خدمات مالی مناسب و مطابق با نیازهای مشتری را نیز ارائه می کند.

افراد و کسب و کارها و مدیران بنگاه های اقتصادی با مشاوران مالی خود در موارد بسیاری مشاوره می کنند، از جمله سرمایه گذاری، مدیریت وجه نقد، برنامه ریزی بازنشستگی، بیمه، تامین مالی و ....

گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری تجارت نوین در این حوزه با استفاده از تیم متخصص و با تجربه خود خدمات مشاوره مالی را به مشتریان خود ارئه می نماید.

 

چاپ