معرفی دوره های آموزشی و ثبت نام

تماس با ما

09100110014
025-36633976

ایمیل به ما

fxnba@yahoo.com

فکس

025-36633976

آدرس

قم میدان شهرداری ورودی بلوار هفتم تیر سمت راست گروه مالی و سرمایه گذاری تجارت نوین
تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان

نام درس: تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان

پیش نیاز/هم ¬نیاز: ندارد

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت بازارها ابزارها و نهادهای مالی و بازار سرمایه

• شناخت روشهای مختلف سرمایه گذاری و انواع صندوقهای سرمایه گذاری

• شناخت سطح کلان اقتصاد و چرخه های اقتصادی دو، سه و چهار بخشی

• شناخت سیاستهای پولی و مالی و تاثیر آنها بر بازار سرمایه

• شناسایی شاخصهای کلان اقتصادی و تحلیل آنها

• سیاستها و نظامهای اقتصادی دولتها


ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)


بازارها ابزارها و نهادهای مالی

مبحث نظری:

1.بازارهای مالی 

2. نهادهای مالی

3. ابزارهای مالی

شرح کار عملی:

1.شناخت انواع صندوقهای سرمایه گذاری 

2.نحوه خرید سهام یا یونیتهای سرمایه گذاری صندوقها


بازار کالا

مبحث نظری:

1. چرخه تجاری 2-3-4 بخشی 

2. سیاستهای انبساطی و انقباضی

3. عوامل تعیین کننده قیمت سهام

4.استفاده از چرخه های تجاری و شناسایی صنایع مناسب

5.متغیرها و شاخصهای کلیدی بازار

6. سیاستها و نظامهای اقتصادی دولتها

شرح کار عملی:

1. به دست آوردن داده های کلان اقتصادی و تجزیه و تحلیل شاخصهای اقتصادی 

2.روش کار با شاخصهای کلان و سایتهای مربوطه

3. تحلیل کلان و تعیین جایگاه فعلی در چرخه اقتصادی


بازار پول

مبحث نظری :

1. بازار پول 

2. عرضه و تقاضای پول

3. منحنی IS و LM 

4. منحنی CML و SML

شرح کار عملی:

1 . شناخت انواع بازارها روی خط بازار سرمایه 

2. فهم سبد سرمایه گذاری روی خط بازار


ج: منبع/ منابع درسی :

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

موفقیت در سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید
025-36633976
قم میدان شهرداری ورودی بلوار هفتم تیر گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری تجارت نوین

مطالب اخیر

خبرنامه

ارائه خدمات کامل در حوزه بورس و بازار سرمایه خدمات آموزشی خدمات کارگزاری خدمات مشاوره ای خدمات مدیریت دارایی