دوره تحلیلگری بنیادی

ضرورت فراگیری تحلیل بنیادی

هدف هر فرد از سرمایه گذاری، کسب منافع آتی و افزایش ثروت می باشد برای دستیابی به این هدف باید بتوانیم ابتدا اقتصاد کشور را در سطح کلان بررسی کرده و ریسکهای احتمالی را شناسایی کنیم و مطابق با شرایط آتی و سیاستهای پولی و مالی در سیکلهای تجاری، برای تشکیل یک سبد سرمایه گذاری موفق، اقدام کنیم. دومین گام با توجه به چرخه های اقتصادی و سیاستهای کلان اقتصادی، شناسایی بهترین صنایع و ارزنده ترین شرکتها در هر گروه صنعتی می باشد. گام بعدی ارزشیابی سهام شرکتهای منتخب و شناسایی قیمتهای ارزنده است. در گام آخر باید بتوانیم با متدهای روز و علمی نسبت به تشکیل پورتفوی بهینه و مینیمایز کردن ریسک و ماکزیمایز کردن بازده اقدام کنیم. در مجموع برای رسیدن به این اهداف نیاز به کسب دانش تحلیل بنیادی داریم تا با استفاده از این علم بتوانیم شرکتهای سود آور را شناسایی کرده و نسبت به سرمایه گذاری در بهترین قیمت سهام آن شرکتها اقدام کنیم

دوره تحلیل بنیادی مقدماتی

دوره تحلیل بنیادی مقدماتی

در دوره تحلیل بنیادی مقدماتی، ابتدا دانشجو با بازارها نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه آشنا می شود.سپس با دانش اقتصاد کلان آشنا شده و قدرت تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی را پیدا می کند تا با استفاده از این مهارت بتواند چشم انداز میان مدت و بلند مدت برای سرمایه گذاری را به دست آورد.یکی دیگر از مهارتهایی که در این دوره آموزش داده می شود، کسب مهارت شناسایی بهترین صنایع با توجه به چرخه های اقتصادی می باشد
دوره تحلیل بنیادی پیشرفته

دوره تحلیل بنیادی پیشرفته

در دوره تحلیلگری بنیادی پیشرفته دانشجو با صورتهای مالی شرکتهای بورسی آشنا شده و مهارت محاسبه انواع نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل عمودی و افقی صورتهای مالی را کسب می کند. در ادامه با ریاضیات مالی و مباحث آماری مرتبط با تحلیلگری بنیادی آشنا خواهد شد و در انتها توانایی تشکیل ماتریس تصمیم گیری جهت رتبه بندی شرکتها بر اساس معیارهای مطلوب را کسب خواهد کرد
دوره ارزشیابی اوراق بهادار

دوره ارزشیابی اوراق بهادار

یکی از مهم ترین مهارت هایی که یک سرمایه گذار باید کسب کند، توانایی ارزشیابی سهام و اوراق بهادار است تا بتواند در دنیای مالی موفق شود. عدم توانایی در فهم ارزش دارایی مالی، قطعا باعث زیان سرمایه گذار خواهد شد. به همین دلیل در دوره ارزشیابی اوراق بهادار دانشجو با فنون مختلف ارزشیابی آشنا شده و  توانایی ارزشیابی صحیح اوراق بهادار را کسب خواهد کرد
دوره مدیریت پورتفو

دوره مدیریت پورتفو

بعد از موفقیت دانشجو به کسب مهارتهای مختلف جهت انتخاب بهترین و با ارزش ترین شرکتها جهت سرمایه گذاری، با توجه به چشم انداز کلان اقتصادی و نیز شناسایی ریسکهای مرتبط با تیپ سرمایه گذاری خود، اکنون لازم است تا توانایی تشکیل یک سبد سرمایه گذاری بهینه با انواع دارایی های مختلفی چون سهام، اوراق و طلا را کسب کند، به نحوی که بتواند ریسک نامطلوب سبد خود را کمینه و بازده پورتفو را بیشینه کند.این مهارت ها در دوره مدیریت سبد به دانشجو آموزش داده می شود