مدیریت دارایی

مدیریت دارایی یا Asset Management به مجموعه ای از فرایندهای هدفمند برای نکهداری، به کارگیری، رشد و توسعه داراییها اطلاق می شود. در این چارچوب بیشتر، روشهای مهندسی مالی با نظریات اقتصادی و تجربیات مدیر دارایی ترکیب شده و با تکمیل این فرایند ابزاری به وجود می آید که به صورت منظم و منطقی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به کار گرفته می شود.

به عبارتی دیگر مدیریت دارایی و وجه نقد، چارچوبی را برای طراحی و پیاده سازی برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داراییها بر اساس IPS مشتری در آینده مشخص می کند.

به بیان ساده هدف از این کار افزایش سود یا نرخ بازگشت سرمایه در جهت پیشبرد اهداف تعریف شده برای مدیر IPS بر پایه شرایط، امکانات و منابع موجود است. اطلاعات و تحلیلهای تیم تحلیلگری در جهت حفظ سرمایه و انجام سرمایه گذاریهای ارزشمند و سود ده آتی مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت دارایی با داده و تحلیل داده ها سروکار بسیاری دارد و تحلیل داده از ابزارهای بسیار مهم این حوزه است.

گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری تجارت نوین در این راستا با بهره گیری از تیم تحلیلگری حرفه ای و با تجربه خود، خدماتی شامل اصلاح سبد سهام و مدیریت وجه نقد و دارایی های بورسی مشتریان را ارائه می نماید.

 

 


چاپ